Over Brocap

BROCAP is reeds elf jaar actief in het onderzoeken, verwerven en herontwikkelen van verlaten, verwaarloosde en eventueel verontreinigde sites.

In de voorbije jaren ontwikkelde BROCAP een werkwijze  waarbij het realiseren van een maatschappelijk verantwoord, rendabel en kwaliteitsvol project binnen een redelijke termijn de basisdoelstelling vormt.

Een brownfield herontwikkelen moet in de eerste plaats technisch haalbaar zijn: vervuiling moet op een verantwoorde manier kunnen worden gesaneerd en het terrein moet ruimtelijk ook wel ingericht en uitgerust kunnen worden volgens de huidige normen en voorschriften.

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak waarop de sanerings- en ontwikkelingsplannen kunnen worden afgestemd vormt daarbij een heel belangrijke steunpaal. Zonder medewerking van de burgemeester en schepenen, de administraties, de buurt en de brede goegemeente is de transformatie van een brownfield onbegonnen werk.

Uiteraard vormt de kwaliteit van het ontwerp daarbij een belangrijk uitgangspunt. Brocap kiest steeds voor betaalbare en duurzame eindoplossingen. Duurzaamheid betekent voor ons kwaliteit:  zowel voor wat betreft de keuze van eindproduct, als voor het uitvoeringsproces dat daaraan vooraf gaat.

Enkel op deze manier behouden we onze focus op het realiseren van een financieel rendabel en maatschappelijk aanvaardbaar investeringsdossier. Dit is de discipline die wij onszelf opleggen, de doelgerichtheid waarvoor we garant staan.