De i4RE-community is een exclusief netwerk van actieve investeerders rondom i4RE die allen éénzelfde filosofie hanteren en strategie uitdragen omtrent het duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren in vastgoed.

Met duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren in vastgoed wordt bedoeld dat naast het realiseren van een optimaal financieel rendement, de investeerder ook wenst te bewaken dat diens investering een bijdrage levert aan de doelstellingen en behoeften van zowel de huidige als toekomstige generaties.

De uitvoering van deze bewuste investeringsstrategie geschiedt onder meer via een web-based platform waarmee de leden van de i4RE investeringsgemeenschap op de hoogte worden gehouden van nieuwe opportuniteiten en regelmatig worden geïnformeerd omtrent hun gerealiseerde investeringen en (vastgoed)projecten.

 

 

Het is de doelstelling van i4RE om haar investeerders via dit platform een hulpmiddel aan te reiken dat hen toelaat om via een gerichte en snelle informatieuitwisseling bewuste investeringsbeslissingen te nemen en op een efficiënte manier hun investeringsportefeuille op te volgen en te beheren.

Word lid van de i4RE-community en geniet van:

  • regelmatige updates van het project waarin u investeert;
  • een continue monitoring van uw actieve vastgoedinvesteringen;
  • automatische ontvangst van nieuwe en interessante investeringsvoorstellen;
  • interactie met andere (vastgoed) investeerders;
  • deelname aan de reguliere i4RE community events.